Näme üçin Olymp Trade-de hasabym petiklendi? Ondan nädip gaça durmaly

Näme üçin Olymp Trade-de hasabym petiklendi? Ondan nädip gaça durmaly

Hiç haçan hasaplary ýapmaýarlar, sebäbi ulanyjylar platformada söwda edip, girdeji gazanýarlar. Müşderi dellal bilen şertnamasynyň şertlerini bozýan käbir çäreleri görmeli. Ine, “Olimp Söwda” bilen bir söwdagäriň arasyndaky işewür gatnaşyklary bozmagyň iň köp ýaýran sebäpleri baradaky täze sowal makalamyz. Şeýle hem, hasabyňyzy platformada nädip dikeltmelidigi barada teklipleri tapyp bilersiňiz.
IQ Option-de hasaby nädip açmaly we girmeli

IQ Option-de hasaby nädip açmaly we girmeli

IQ opsiýasyna nädip ýazylmaly E-poçta bilen nädip ýazylmaly 1. rightokarky sag burçdaky " Hasaba girmek " düwmesine basyp, platforma hasabyna ýazylyp bilersiňiz . 2. Has...